Zehra Olcay Tuna - Moodist Akademi
Zehra Olcay Tuna

Zehra Olcay Tuna

Uzman Psikolog

Uzman Psikolog Zehra Olcay Tuna, İstanbul Bilim Üniversitesinde Psikoloji lisans ve Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2017 Nisan ayı itibariyle hastanemizde görev almaktadır.

Eğitim

• İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 2012-2015
“Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışların Dürtüsellik ve Üstbilişsel İnançlar ile İlişkisi, Haziran 2011”
• İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2007-2011

İş Deneyimi

• BADEM (Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Bağımlılık, Danışma ve Eğitim Merkezi) – Uzman Psikolog. 2015–2017
• Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği – Proje asistanı ve Uzman Psikolog. 2014 –
• Özel Zencefil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi–Psikolog 2012-2013
Staj
• Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi-AMATEM Kliniği (Yard. Doç Dr. Rabia Bilici), 2015
• ÇAPA Tıp Fakültesi- Psikiyatri Kliniği, Bağımlılık Servisi- Stajyer Psikolog (Prof. Dr. İlhan Yargıç), 2014
• ÇAPA Tıp Fakültesi-Psikiyatri Kliniği, Psikoz Servisi-(Prof. Dr. Alp Üçok),2011
• ÇAPA Tıp Fakültesi- Psikiyatri Kliniği, Psikoz Servisi-(Prof Dr. Alp Üçok), 2010
• ÇAPA Tıp Fakültesi- Nöropsikoloji Kliniği (Prof. Dr. Öget Öktem Tanör), 2009

Gönüllü Çalışmalar
• Umut Evi, Şiddet mağduru kadınlara yönelik danışmanlık, 2013

Seminerler – Kongreler

• BADEM “Benimle Güvendesin” eğitimleri kapsamında ailelere ve gençlere bağımlılık önleme seminerleri (Eğitmen) 2016
• BADEM “Madde Kullanımı ile Mücadele” eğitimleri kapsamında aile hekimlerine ve rehber öğretmenlere yönelik eğitimler (Eğitmen) 2016
• 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Bir Olgu Üzerinden Naltrekson İmpant Tedavi Süreci” konuşmacı.
• 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Sağlık Hizmetlerinde Kısa Müdahale”, konuşmacı.
• T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü- SAMBART, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale Eğitimleri, 2015 (Eğitici Asistanı) 2015
• T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-Sosyal Müdahale Eğitimi, (Eğitici Asistanı) 2015
Projeler
• SambaSoft, Alkol-madde kullanıcısının bilgilenmesini sağlayan, çevrimiçi (online) çalışan bir psikoeğitim ve kendini izleme programı, proje asistanı 2015.
• SambaArt, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale, 2015

Eğitimler – Sertifikalar

• Moxo Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Eğitimi, 2017
• EMDR 1. Düzey eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, (Emre Konuk, 2017)
• Mindfulness Temelli Stres Azaltma – MBSR Programı, (Yard. Doç. Zümra Atalay, 2017)
• Bağımlılık ile ilgili sorunlara yaklaşımda temel ilkeler – (Prof. Dr. Kültegin Ögel,2015)
• Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu-2 (Prof. Dr. Kültegin Ögel, 2015)
• Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu-1 (Prof. Dr. Kültegin Ögel,2014)
• Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri -CBT İstanbul Workshops (Dr. Christine A. Padesky)
• İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans – MMPI, WISC-R ve Bender-Gestalt Testleri
Yayınlar
• Ögel K, Bilici R, Bahadır GG, Maçkan A, Tuna O. [The effectiveness of the tobacco, alcohol and drug dependence treatment program (SAMBA) on drug users in probation]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(4): 270-277.
• Bilici R, Ögel K, Bahadır GG, Maçkan A, Orhan N, Tuna O. [Denetimli Serbestlikte Madde Kullanıcılarının Tedavi Sürecini Etkileyen Faktörler: Üç Aylık İzlem Sonuçları]. Beklemede.
• BADEM (Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi)-Madde Kullanımı ile Mücadele Aile Rehber Kitapçığı
• Bir ayakta tedavi merkezine başvuran bireylerin bağımlılık şiddeti ile bazı bağımlılık etkenleri arasındaki ilişki, Altıntaş, M., Tuna Z.O, Hunca, A.N., Yılmaz, N., Ektircioğlu, C., Poster bildirisi, 2016.

Katkıda Bulunulan Yayınlar

• Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Bilgilendirme Programı (SAMBA) – Cezaevi için uygulayıcı kılavuzu. 1.1. Sürüm. Yeniden Yayınları, İstanbul, 2014.
• Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Rehberlik ve Tarama Programı (SAMBART) -Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale. Yeniden Yayınları, İstanbul, 2015.
• Çocuk ve Ergenlerde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale. Yeniden Yayınları, İstanbul, 2015.


tr_TRTurkish