MMPI Test Eğitimi

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi MMPI Uygulayıcı Eğitim ve Süpervizyonu

Eğitimci: Uzm. Psk. Oya Çelik     

            

 1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;
 • Geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özellikleri
 • MMPI testinin psikopatoloji ve kişilik değerlendirmesindeki önemi
 • Avantaj ve sınırlılıkları
 • Geçerlilik ve klinik alt testlerin tanıtılması
 1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) Uygulanması;
 • Ön görüşme ve testlemeye giriş; ön görüşme nasıl olmalıdır, ön görüşme verileri nasıl kullanılır.
 • Test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı)
 • Uygulamadaki gözlemlerin yorumlanması

 

 1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) Yorumlanması;
 • Profil çıkarmak için gerekli koşullar
 • Örnek cevap anahtarları üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması (el ile hesaplamanın öğrenilmesi + bilgisayar programının kullanımı)
 • Örnek profiller üzerinden geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama, kod tipi oluşturma
 • Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma
 • Nevrotik profiller
 • Sınır profiller
 • Psikotik profiller
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama
 1. Profilin Raporlaştırılması;
 • Raporlaştırmada izlenecek yol
 • Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
 • Bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma

 Süpervizyon Aşaması;

 • Katılımcıların uygulama, profil ve raporlamaları üzerinden süpervizyon verilecektir. Süpervizyon eğitim içeriğine dahildir.

*Eğitim boyunca kullanılan tüm içerik ve materyaller kullanıcılara verilecektir.

 

Hedeflenen katılımcılar/ ön koşullar;  Psikoloji 4. Sınıf öğrencisi ya da mezunu olmak, psikopatoloji bilgisine sahip olmak

 

Bilgi ve Kayıt

1 gün sürecek programın ücreti 1000 TL’dir.

0216 912 17 00 / 0551 694 17 15