Klinik Yaklaşım Eğitimi (Online)

2.KLİNİK YAKLAŞIM EĞİTİMİ (ONLİNE)

Aralık ayında ilkini düzenlediğimiz Klinik Yaklaşım Eğitimi’ni kaçıranlar ve yeniden katılmak isteyenler için ikincisini Mart ayında sizlere sunuyoruz.

Toplamda 9 modüllük eğitim , 1 vaka analizi ve 1 söyleşiden oluşan bu eğitimde Psikolog odalarından kesitlerle pratik bilgiler aktarılacak. 21 Uzmanımız tarafından, 18 farklı Ruhsal soruna değinilecek Klinik Yaklaşım Eğitimi’nin detayları;

 1. GÜN 4 MART CUMA

Depresyonu Tanımak  ve Depresyon Tedavisine Genel Bir Bakış 

Dr. Öğr. Üyesi Emre Köroğlu

Depresyon, toplumun önemli bir kısmını etkileyen, çok yaygın görülen bir ruhsal bozukluktur. Klinik pratiğimizde önemli yer tutan depresyon olgularına yardım edebilmek için öncelikle şüphesiz depresyonu pek çok yönüyle tanımak gerekmektedir. Sıklıkla karşımıza çıkan bir soru olan mutsuzluk ile depresyonu ayırt edebilmek, bipolar depresyonu tanıyabilmek ve depresyonun farklı klinik görünümleri hakkında bilgi sahibi olmak gibi…

Bu eğitimde, ayrıca depresif bozuklukların seyrini inceleyecek ve depresyonda kullanılan ilaç tedavileri hakkında da genel bilgiler vereceğiz.

Depresyonu Olan Danışanlara Temel Yaklaşım İlkeleri
Klinik Psk. Kardelen Aydın

Depresyonu olan hastalar ile kurulan ilişki terapi surecini belirleyen önemli bir noktadır. Bu ilişkide dikkat edilmesi gereken ilk unsur bu hastalara yaklaşım seklimizdir. Bu hastalar genellikle umutsuz, değersiz, çaresiz, basarisiz hissederler.

 • Kişinin seansa ilk getirdiği bu duyguları nasıl karşılamalıyız?
 • Empati kurmaya çalışırken nelere dikkat etmeliyiz?
 • Duygusuna ne kadar katılmalıyız?
 • Depresyonu nasıl anlatmalıyız ve anlatırken nelere dikkat etmeliyiz?
 • Tedavi surecini bu bilgilendirmenin neresine koymalıyız?
 • Depresyonu olan kişinin inaktif yaşamını nasıl aktifleştirmeliyiz?
 • Bunu yaparken olumsuz duyguları beslememek adına nelere dikkat etmeliyiz?

Bunlar sorular, hepimizin terapi surecinde zaman zaman başvurma ihtiyacı hissettiği noktalar.

İntihar Riskini Değerlendirme ve Müdahale

Uzm. Psk. Zehra Olcay Tuna

Konu “intihar” olunca bu süreci yönetmek, ruh sağlığı çalışanları için de oldukça kaygı verici bir hale gelebilmektedir. Öncelikle danışanın fiziksel bütünlüğünü korumaya yönelik müdahalenin; terapötik ilişki, olası yasal sorunlar ve etik ilkelerin de gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektirir. Bu yönüyle de çok boyutlu bir yaklaşım gerektirir.

Bu bağlamda eğitimin bu bölümünde; intihara yaklaşımla ilgili müdahale yöntemleri, intihar riski olan danışanı izleme, sevk koşulları ve etik durumlar gibi başlıklar üzerinde durulacaktır.

 1. GÜN 7 MART PAZARTESİ

Anksiyete Kavramı ve Tedavisine Genel Bakış

Uzm. Dr. Özge Yükselay

Anksiyete terimi ve anksiyete bozuklukları sıklıkla karıştırılabilen kavramlardır. Anksiyete bozuklukları en sık görülen mental sorunlardan olup işlevsellikte ve yaşam kalitesinde önemli bozulmaya yol açabilmektedir. Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, agarafobi gibi anksiyete bozukluğu türlerinin bir arada ya da diğer psikiyatrik hastalıklarla birlikte görülme oranı da yüksektir. Tedavide psikolojik ve farmakolojik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu bölümde anksiyete bozuklukları altında yer alan başlıklar incelenerek tedavi seçenekleri ele alınacaktır.

 

Fobik Bozukluklara Yaklaşım

Klinik Psk. Esra Ceco   

Fobik Bozukluklar eğitiminde özgül fobiler bilişsel davranışçı terapi modeli çerçevesinde ele alınacak; değerlendirme, tedavi formülasyonu, olumsuz otomatik düşünceler ve inançların belirlenmesi, örnek kademeli maruz bırakma uygulaması, imajinasyon, gevşeme teknikleri ve nefes egzersizlerine yer verilecektir. Aile ve yakınlarla çalışma, tedaviye uyumsuzluk durumları ile başa çıkmada eğitimde ele alınacaktır.

OKB Danışanlarına Yaklaşım

Uzm. Dr. Huzeyfe Bahram

“Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), klinikte en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir. Bu oturumda, OKB tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olan Bilişsel Davranışçı Terapi temel alınarak, danışanlara yaklaşım ve terapi tekniklerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gerekenler ele alınacaktır.

OKB tedavisi danışanın ailesi ve yakınlarından bağımsız düşünülemez. Bu sebeple, aile ve yakınlarla çalışma süreci üzerinde durulacaktır. Klinisyenlerin zaman zaman tedaviye uyumsuzluk durumları ile başa çıkmada zorlandıkları görülmektedir. Bu tür uyumsuzluk durumlarının nasıl ele alınacağı hakkında da bilgi verilecektir.”

 1. GÜN 11 MART CUMA

Ruhsal Travma Nedir ve Ne Değildir?

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Yelboğa

Bu eğitimde ele alınacak başlıklar şunlardır:

 • Her travma, ruhsal travma mıdır?
 • Bir travma, ne zaman “hastalık” olarak ele alınmalıdır?
 • Ruhsal travmaya ne zaman müdahale etmek gerekir

Ruhsal Travmaya Yaklaşımda Temel İlkeler

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Yelboğa

Bu eğitimde ele alınacak başlıklar ise şunlardır:

 • Travma çeşidine göre yaklaşım
 • Yapılmaması gerekenler
 • Etik ve hukuki süreçler

Ruhsal Travma Terapisinde Ortaya Çıkan Zorluklarla Başa Çıkmak

Uzm. Psk. Özge Kalkan

Terapi süreci; kişilerin kendini fark etmesi, kişiyi tetikleyen durumların farkına varması ve bu tetikleyiciler ile nasıl başa çıkılabileceğinin öğrenilmesi olarak tanımlanabilir. Travma terapisinde ise; kişiler tetikleyicileri fark ettikçe, kendi deneyimlerinin farkına vardıkça ve terapi sürecinde sıklıkla gündeme geldikçe zorlanmakta ve birtakım semptomlar gösterebilmektedir.

Hem görüşme içinde hem de kişilerin günlük yaşamında öfkelenmelerde artma, mutsuzluk, karamsarlık, güven duygusunun azalması, alkol/madde kullanımında artış; baş ağrısı, mide bulantısı gibi somatik belirtiler ya da geçici unutkanlık gibi dissosiyatif belirtiler terapi sürecinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan travma terapisi danışanı zorladığı gibi terapisti de zorlayabilmekte; terapistin baş etme mekanizmalarını etkileyerek tükenmişliğe ya da ikincil travmatizasyona neden olabilmektedir. Bu bağlamda; bu eğitimde travma terapisinde hem danışanın zorlandığı durumlar ile terapist nasıl baş edebilir, hem de terapist zorlandığı dönemde kendini nasıl iyileştirebilir konularına terapi görüşmelerinden örneklerle değinilecektir.

 

 1. GÜN 14 MART PAZARTESİ

Psikoz Kavramı

Uzm. Dr. Zafer Tapancı

Psikotik belirtileri ve ilişkili durumları tanımak, değerlendirebilmek ve uygun yaklaşımlar geliştirmek klinik pratikte zaman zaman zorlayıcı olabilmektedir. Psikozun doğası gereği bu belirtiler gizlenme eğiliminde oldukları için ya da erken dönemlerde yeterince açığa çıkmadıkları için bu belirtileri tanımak güçtür. Bu belirtileri ayırt etmek ve tanımlayabilmek, uygun bir yaklaşım geliştirebilmek için oldukça önemlidir. Psikotik belirtileri tanımlamakla ilgili güçlüklerin yanında psikozun sınırında duran ya da psikotik görünümde olabilen, psikoza benzeyen fakat psikotik olmayan durumları ayırt etmede karşılaşılan güçlükler durumu daha karmaşık hale getirmektedir. Bu bağlamda bize yol gösterecek ipuçlarını, belirtileri değerlendirirken fark edebileceğimiz ayırt edici noktaları bilmek işimizi kolaylaştıracaktır.

Psikoz Tedavisine Genel Bir Bakış

Uzm. Dr. Zafer Tapancı

İyi bir klinik gözlemle psikotik belirtileri tanıdıktan sonra uygun tedavi yaklaşımlarını geliştirmek, seyir ve sonuç açısından daha olumlu olacaktır.

Klinik Yaklaşım Eğitim programının bu bölümünde kavramsal açıklamalara boğulmadan, olabildiğince pratiğin diliyle konuşarak, psikotik belirtileri ve ilişkili durumları anlamaya çalışıp uygun tedavi yaklaşımlarının neler olabileceğini, klinik seyri ön gören işaretleri nasıl fark edebileceğimizi, süreçte karşılaşabileceğimiz çeşitli zorluklarla nasıl baş edebileceğimizi konuşacağız.

Psikotik Belirtileri Olan Danışanlara Yaklaşım

Psk. Neslihan Turan

Bu eğitimde ele alınacak başlıklar şunlardır:

 • Psikoterapötik yaklaşım
 • Hastalığı inkar den danışanlarla çalışmak
 • Uygun zamanda sevk etmek
 • Psikotik danışanların ailesiyle çalışmak
 1. GÜN 18 MART CUMA

Yeme Bozukluğu Kavramı

Uzm. Dr. Merve Çaldaş

Bu eğitimde; yeme bozukluklarının türleri, subklinik durumları tanıma ve eşlik eden ruhsal sorunları saptama konuları ele alınacaktır.

Yeme Bozukluğu Olan Danışanlarda Temel Yaklaşım İlkeleri

Uzm. Psk. Begüm Sevinç – Uzm. Dyt. Yeşim Nurdan Özkorucuklu

Yeme bozukluğunda yapılması ve yapılmaması gerekenler, beslenmenin düzenlenmesi, aileyle çalışma ve yapılması gereken yaşamsal düzenlemeler anlatılacaktır.

Farklı Yeme Bozukluklarına Özel Yaklaşımlar

 Uzm. Psk. Begüm Sevinç

Anorektik olgulara yaklaşım, Bulimiyada yaklaşım ve diğer yeme bozukluklarında yaklaşım hakkında bilgi verilecektir.

 1. GÜN 21 MART PAZARTESİ

Bağımlılığı Anlamak ve Bağımlılık Tedavisine Genel Bir Bakış

Prof. Dr. Kültegin Ögel

Bu eğitimde yer alana başlıklar şunlardır:

 • Bağımlılık nedir?
 • Bağımlıları anlamak
 • Bağımlılıkta görüşme teknikleri

Bağımlılığa Temel Yaklaşım

Klinik Psk. Sevinç Bezek Dino

Eğitimin amacı, klinik uygulamalarda bağımlılıkla ile ilgili sorunları tanıma, anlama ve yaklaşım konusunda temel bilgileri alanda çalışan tüm profesyoneller ile öğrencilere kazandırmayı amaçlar.

Katılımcılar eğitim boyunca, alkol kullanımında risk düzeyini saptama, alkol-madde bağımlılığında değerlendirme, tedavi süreci boyunca risk ve ihtiyaçların saptanmasına ve uygun kısa müdahale yöntemlerine hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bağımlı Ailelerine Yaklaşım

Psk. Ece Kutsal

          Bağımlı kişilerle çalışırken aile özelliklerini ve dinamiklerini anlamak, ailenin sergilediği işlevsel ve işlevsel olmayan davranışları saptamak, aileye bağımlılık sürecine yönelik bilgilendirme yapmak büyük önem teşkil eder. Bireyi ve aileyi değerlendirirken destek aldığımız materyaller, bize bu yolda iyi bir ihtiyaç saptaması yapar. Bu eğitimde daha çok bağımlı ailelerinin özellikleri, bağımlı kişinin ailesini değerlendirirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, ailelerin neye göre değerlendirildiği ve bağımlı aileleriyle çalışırken ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı ve en önemlisi de bu zorluklarla nasıl başa çıkılabileceğini konuşacağız. Bağımlılık bir beyin hastalığı olduğu gibi aynı zamanda bir aile hastalığıdır ve terapistler olarak bu ailelere doğru biçimde yaklaşmak tedavinin seyrini oldukça olumlu yönde etkileyecektir.

 1. GÜN 25 MART CUMA

 Çocukluktan Ergenliğe Gelişimsel Süreçler, Gelişim Dönemlerine Göre Davranışsal Özellikler

 Uzm. Dr. Rümeysa Alaca

Çocuk ve ergen psikoterapisinde erişkinden farklı olarak gelişimsel dönemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve hangi görüngülerin hangi dönemler için normal, hangi dönemler için çözülmesi gereken problemler olduğunu bilmek gerekmektedir. Bu eğitimde çocuk ve ergen danışanlarla görüşme yaparken gelişimsel süreçlerle ilgili soru işareti oluşturabilecek, yaklaşımda dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinilecektir.

Ergenlerle Çalışmak

Uzm. Dr. Rümeysa Alaca

Ergenlerle yapılan psikoterapötik görüşmeler diğer yaş gruplarına oranla bazı yaklaşım farklılıklarını içermektedir ve birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ergenlerin gelişim özelliği olarak değişken bir süreç içinde olmaları, dönemsel olarak normal görülebilecek bazı çatışmalar, ailelerin de katılım göstermesi gereken süreçler ergen danışanlarla çalışırken terapistlerin karşısına belli zorluklar çıkabilmektedir. Bu eğitimde ergenlerle ve aileleriyle görüşülürken dikkat edilmesi gereken ve özellikle yönetmekle güçlük çekilebileceği düşünülen durumlarla ilgili klinik yaklaşım becerilerini anlatmak hedeflemektedir.

Çocuklarla Görüşme

Klinik Psk. Ayşegül Nezor

Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini veya değişimini takip etmek; var olan problemleri önceden ayırt etmeye çalışmak psikolojinin önemli konularından biridir. Çocuklarla görüşme, çocukların yaşadığı psikolojik sapmaları anlamlandırabilmek, destek olabilmek ve çocukta sonradan ortaya çıkabilecek önemli sorunların önüne geçebilmek adına önem arz etmektedir. Çocuk psikolojisini tanımak, takip etmek ve gerektiğinde müdahale etmek için kullanılan teknikler çocuklarla çalışan birçok uzmanın ilgilendiği konular arasındadır.

Bu eğitim programında klinik ortamda çalışırken çocuklarla görüşme sırasında ruhsal gelişimini değerlendirmek ve önemli görülen teknikleri uygulamak için gerekli enstrümanların anlatılması, bununla birlikte terapistin rolü, çocuğa uygulanan metodlar ve davranım şekilleri; terapi sürecinde çocuğun kendini açmasına, ifade etmesine yardımcı olmak buna ek olarak ilk görüşme teknikleri ve becerileri gibi çocuklar ile yapılan görüşme süreçlerinde dikkat edilmesi ve edinilmesi gereken tüm bilgiler aktarılacaktır.

 1. GÜN 28 MART PAZARTESİ

 Aile Görüşmelerinde Karşılaşılan Sorunlarla Başa Çıkmak

 Dr. Öğr. Üyesi Selin Birgül Baran

Çift ve Aile Terapisi, psikolojik sorunların ilişkiler içinde oluştuğu ve problemli etkileşim kalıplarından kaynaklandığı teorisine dayanan bir ruh sağlığı disiplinidir. Aynı zamanda “evlilik ve aile terapisi”, “aile terapisi”, “aile danışmanlığı” ve “sistemik terapi” isimleriyle de bilinir. Psikolojik problemlerin ilişkiler içinde etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini gösteren bilimsel araştırmalar Çift ve Aile Terapisinin günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde yaygınlaşan bir disiplin haline gelmesine yol açmıştır. Çift ve Aile Terapisi, evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir.

Bu eğitimde çiftlere yaklaşımda temel ilkeler, çift ve aile  görüşmelerinde ortaya çıkan durumlar, etik ve yasal durumlar hakkında bilgi vereceğiz.

LGBTİ  Danışanlarla Çalışmak

Uzm. Psk. Zehra Olcay Tuna

Atanmış cinsiyeti kadın, 22 yaşındaki danışan, kendini trans erkek olarak tanımlıyor. Çalıştığı kurumda cisnormative kişilerce nefret suçuna maruz kaldığını belirtmekte. Artık binder ve packer gibi ürünler kullanmak istemediğini; cinsiyet ifadesini toplumsal cinsiyet rollerine göre değil; cinsel yönelimine göre ortaya koymak istediğini ifade ediyor. Bunun için cinsiyet geçiş süreci hakkında bilgi almak istemekte.

Gelin bu eğitimde, “danışan ne diyor?”  beraber anlayalım…

Bahis Bağımlılığıyla Çalışmak

Uzm. Psk. Kinyas Tekin

Bahis günümüzün en popüler şans ve eğlence araçlarından biri olmanın ötesine geçerek bağımlılık yapmaya başladı. Bahis en basit haliyle, bir spor karşılaşmasının sonucuna veya fikstür içinde gerçekleşen olaylara mali bir bahis oynamaktır. İnternet sayesinde bahis oyunlarının her türüne kolay erişim, paranın kolay ve kontrolsüzce aktarılması, gizli oynama ve sürükleyici ara yüzü sayesinde bahislerin küresel boyutta artmasına neden olmuştur. futbol, basketbol, at yarışları başta olmak üzere neredeyse her şeye bahis yapılmaktadır.

Klinik müdahale programı kapsamında bahis problemi nedeniyle başvuran danışının değerlendirilmesi, bağımlılık risk düzeyinin saptanması ve bahis bağımlılığına yaklaşım örnekler üzerinden anlatılacaktır.

 1. GÜN 1 NİSAN CUMA

 Klinik İçin Uygun Olan Kariyer Yolu

Psikolog Mader Bengisu Bilgen

Psikoloji öğrenci ve mezunları için hem staj süreci hem de alınan eğitimler çalışılacak alan ve mesleki kariyer için önemli bir yer kapsamaktadır. Bu eğitimde lisans süreci ve sonrasında eğitim, staj süreçlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, alınacak eğitimleri tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği, eğitim ve stajların çalışılacak alan için öneminden bahsedeceğiz.

Terapistin İş Arama ve Başvuru Süreci

Uzm. Psk. Kinyas Tekin

Psikoloji bölümü mezunlarının giderek artmasına rağmen klinik alana yönelme psikologların birinci tercihi olmaya devam ediyor.  Psikolog sayısının artmasına bağlı olarak alanda iş bulmak zorlaşmaya başladı. Hem örgün eğitim hem de üniversite sonrası mesleki eğitimlerin astronomik ekonomik giderleri sonrası tatmin edici iş ve gelir elde etmek uzun bir süreç gerektiriyor. Bu sürecin her adımını doğru yönetmek önemli. İş dünyası için “uygun kişi uygun iş” sloganı ruh sağlığı alanında çalışan biz psikologlar için daha fazla anlam taşıyor.

Klinik psikoloji eğitiminin bu bölümünde koordinatör psikolog olarak çalıştığım hastanenin psikolog istihdam ve iş alım sürecindeki deneyimlerimle birlikte hangi alanda iş imkanları var, nerelere başvurulmalı, özgeçmiş yazarken nelere dikkat edilmeli, işe başvurduğum kurumla ilgili neler bilmeliyim gibi birçok soruyu cevaplamaya çalışacağız.

 

KLİNİK YAKLAŞIM EĞİTİMİ TARİHLERİ

 EĞİTİM SAATLERİ: 19:30- 22:30

 4 MART CUMA 1. GÜN

 7 MART PAZARTESİ   2. GÜN

 11 MART CUMA  3. GÜN

 14  MART PAZARTESİ   4. GÜN

 18 MART CUMA  5. GÜN

21 MART PAZARTESİ   6. GÜN

 24 MART CUMA  7. GÜN

 28 MART PAZARTESİ   8. GÜN

 1 NİSAN CUMA  9. GÜN

NİSAN 2022 VAKA ANALİZİ

MAYIS 2022 SÖYLEŞİ

 EĞİTİM FİYATLARI:

 TEK MODÜL (3 SAATLİK EĞİTİM) = 200 TL

VAKA ANALİZİ= 50 TL

SÖYLEŞİ=50 TL

9 GÜN PAKET + VAKA ANALİZİ+ SÖYLEŞİ=1500 TL

 

  KAYIT BİLGİLERİ:

 0551 694 17 15 NOLU TELEFONDAN VEYA FORM ÜZERİNDEN KAYIT ALINACAKTIR.

 Ücret havale olarak iletilecektir.

 Katılımcılara pdf katılım belgesi verilecektir.