Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler Eğitimi

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler Eğitimi

Kısa dinamik psikoterapilerde odak; çatışma ve içgörü üçgeni katmanlarından oluşur. Çatışma üçgeninin
kapsamında arzu-impuls, arzu ile ilişkili yasak-anksiyete karşısında kullanılan savunmalar çalışılır. İçgörü
üçgeni güncel ilişkilerin, aktarım ilişkilerinin ve kişinin öyküsündeki ebeveyn figürleriyle yaşadığı
çatışmaların ele alındığı katmandır.

Kısa süreli dinamik psikoterapiler bağlamında; kuramsal yaklaşımın temelleri, formülasyon, empati,
‘şimdi ve burada’, aktarım-karşıaktarım meseleleri, kişilerarası yaşantıların geçmiş yaşantılar ve
çatışmalar ışığında ele alınması, güncel klinik materyal üzerinde çalışmaya yönelik uygulama beceri ve
tekniklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Program Çıktıları

Dinamik anamnez alma, danışanın gelişim ve yaşam öyküsünün oluşturulmasına, vaka formülasyonu,
kısa süreli dinamik psikoterapi uygulama teknikleriyle geçmiş ve güncel kişilerarası ilişkiler arasındaki
bağlamın kurulmasına, güncel kişilerarası etkileşimlerden kaynaklanan çatışmanın çözülmesine, içgörü
kazandırmaya yönelik müdahaleler kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınacaktır. Kişilerarası ilişki
dinamiklerinin araştırılması, ödipal çatışma, ayrılma bireyleşme süreçlerinin kavramsallaştırılması, tedavi
planının oluşturulması, terapötik müdahale ve sonlandırma stratejilerinin uygulama ve tartışılması.

Program Başlangıç Tarihi:

24.02.2019

Program Ön Değerlendirmesi:
Mezunların CV, öğrencilerin ise transkriptlerini bsevinc@mood.ist adresine konu kısmına başvuracakları eğitimin adını yazarak göndermeleri ve başvuruları kabul edildikten sonra ödeme yapmaları rica olunur.

Program Süresi- Ücretlendirmesi:
4 Hafta Teorik: 3 saat/hafta=12 saat / Eğitim Saati:17.00-20.00 arası
4 Hafta Teorik+Uygulama: 5 saat/hafta=20 saat / Eğitim Saati:15.00-20.00 arası
4 Hafta Uygulama+Supervizyon: 3 saat/hafta=12 saat / Eğitim Saati:17.00-20.00 arası
Ücret: 4.500 TL+KDV

Banka Hesap Bilgileri Hesap ismi: MENTALİST SAĞLIK TİC.AŞ.
Banka: Kuveyt Türk Katılım Bankası Üsküdar Şubesi
IBAN No: TR16 0020 5000 0101 4882 7000 02

Önemli uyarı: Lütfen havale/eft notunuza öğrenci adını soyadını, tc kimlik numarasını (yabancı uyruklu ise pasaport numarasını), ikamet adresini, telefon numarası, e-posta adresini yazınız ve Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler bedelidir notunu ekleyiniz.

Programın İşleyişi:

Eğitimler hafta içi Pazartesi ve Perşembe günlerinde yapılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Psikiyatr, Psikolog, Psikoloji 3-4. Sınıf öğrencileri (Psikopatoloji dersi alma şartı aranacaktır), Psikiyatri
öğrencileri-asistanları

Not: Özgeçmişler değerlendirmeye alınıp uygun görülen katılımcılar eğitime alınacaktır.

Eğitimci:

Dr. Pervin Sevda Bıkmaz,
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler Eğitimi