BDT Eğitimi

BDT EĞİTİMİ

GİRİŞ

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimimiz toplamda 4 modülden oluşur. İlk üç müdül teori, araştırma ve pratikten oluşur, son modül ise süpervizyona ayrılır. Her modül bir aylık yani dört haftalık, toplam 24 saatlik eğitim içerir. İlk dört modülü tamamlayan katılımcılar son modülü süpervizyonla geçirecektir. Süpervizyon Moodist Hastanesi’nde farklı psikolojik sorunları olan hastaları psikiyatristlerle birlikte görmeyi içerir. Beş aylık eğitim sonunda katılımcılara uygulayıcı katılım belgesi ile eğitim içeriğini gösteren bir müfredat belgesi verilir. Eğitimde Amerikan Psikologlar Birliğinin (APA) kaynakları kullanılacak, kanıta dayalı çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış 13 BDT prensibinin çocuk, genç ve erişkinlerde hangi sorunlarda nasıl kullanılacağı anlatılacaktır. Uğraş Terapisinin BDT ile birlikte kullanımını benimseyen İskandinav yaklaşımı Türkiye ‘de ilk kez bu eğitimde katılımcılara sunulacaktır.

EĞİTMEN PROFİLİ

Lütfiye Kaya Cicerali 1977 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu eğitmen, önce Boğaziçi Üniversitesinde Bilişsel Bilimler yüksek lisans eğitimi almış daha sonra Münih Üniversitesi’nde Mükemmellik Psikolojisi eğitimlerini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Almanya’da klinik olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklar ve aileleriyle birebir çalışarak yapmıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde işyerinde psikolojik yıldırmaya uğramış bireylerin psikolojik sağlıklarındaki bozulmayı araştırmıştır. Doktora sonrası araştırmacı olarak bir yıl İsveç’te Lund Üniversitesi Tıp Fakültesinin Psikiyatri Bölümü’ne bağlı Uğraş Terapisi Divizyonunda çalışmış, uğraş terapisinde kullanılan bazı psikometrik araçların Türkçe’ye çevrilerek geçerlik güvenirlik çalışmalarını yapmış ve yayınlamıştır. Arel, Üsküdar, Şehir, Yeditepe, Işık ve Okan Üniversitesi gibi pek çok üniversitenin lisans bölümlerinde ders veren Dr. Kaya Cicerali, 2012’den beri Nişantaşı Üniversitesi’nde tam zamanlı kadrodadır. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji, Nişantaşı Üniversitesi Genel Psikoloji yüksek lisans programlarında ders vermiş, halen Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında terapi dersleri vermektedir.

   1. MODÜL EĞİTİM İÇERİĞİ
1. gün (22 Şubat) (6 saat) (Kuram odaklı)
Üç nesil BDT kuramının ortaya çıkışı, liderleri ve prensipleri
2. gün (29 Şubat) (6 saat) (Araştırma odaklı)
BDT’nin amaçları, araçları ve kanıta dayalı BDT stratejileri
3. gün (7 Mart ) (6saat) (Kuram ve Uygulama odaklı)
BDT Süreci: ilk görüşmeden önce uygulanan ölçekler, BDT fazları, kısa BDT
4. gün (14 Mart) (6 saat) (Tamamen Uygulama)
Terapi videoları, tartışmalar, grup çalışmaları, role-play uygulamaları ve genel test

 1. MODÜL EĞİTİM İÇERİĞİ (21,28 Mart ve 4-11 Nisan)

Etkisi kanıtlanmış BDT prensipleri ve ilgili klinik sendromlar
(Teori, Araştırma ve Pratik)

 1. Hafta: İşlev Analizi Prensibi
  Anksiyete, Depresyon, Borderline
 1. Hafta: Beceri Eğitimi Prensibi
  Öfke yönetimi, Stres toleransı
 1. Hafta: Ekspojur Prensibi
  Patolojik endişe (fobiler)
 1. Hafta: Gevşetme ve Nefes Prensibi
  Panik bozukluğu, Genellenmiş endişe bozukluğu
 1. MODÜL EĞİTİM İÇERİĞİ ( 18-25 Nisan, 2-9 Mayıs)
 2. Hafta: Bilişsel Yeniden Yapılandırma Prensibi
  Obsesif-kompulsif bozukluk, Bağımlılık, Travma sonrası stres bozukluğu
 1. Hafta: Problem Çözme Prensibi
  Kardiyovasküler hastalıklar, Pozitif işlevsellik sağlama
 1. Hafta: Öz-denetim Prensibi
  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 1. Hafta: Davranışsal Aktivasyon Prensibi
  Duygu durum bozuklukları
 1. MODÜL EĞİTİM İÇERİĞİ ( 16-23-30 Mayıs, 6 Haziran)
 2. Hafta: Sosyal Beceriler Prensibi
  Ciddi zihinsel bozukluklar (ör. Şizofreni), Madde bağımlılığı
 1. Hafta: Duygu Düzenleme Prensibİ
  Öfke kontrol, Borderline
 1. Hafta: İletişim Prensibi
  Çift-Aile Problemleri, Çalışanlararası problemler
 1. Hafta: Pozitif Psikoloji Prensibi
  Post-travmatik stres bozukluğu, Umutsuzluk, Depresyon, Kariyer gelişimi,

    Kabullenme Prensibi
Genellenmiş endişe bozukluğu

ÖDEME BİLGİSİ

Bir modül 1900 TL

Tüm modüllerin ödemesini toplu yapan kişiler için %15 (6.460 TL) indirim uygulanacaktır.

Kesin kayıt ödeme yapıldıktan sonra gerçekleşecektir.

Banka Hesap Bilgileri Hesap İsmi:

Moodist Akademi

Eğitim Yayın Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

 Halkbank

Acıbadem Şubesi

Şube Kodu         : 1341

Hesap No            : 10100400

IBAN No              : TR65 0001 2001 3410 0010 1004 00

Önemli Uyarı: Lütfen havale/eft notunuza Ad soyad, Tc kimlik numarası (yabancı uyruklu ise pasaport numarasını), ikamet adresini, telefon numarası, e-posta adresini yazınız ve “BDT Eğitimi”  bedelidir” notunu ekleyiniz.