Alagün Belce Bahşi

Alagün Belce Bahşi

Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi, tam burslu olarak girdiği Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2012 yılında onur derecesi ile mezun oldu. Lisans öğreniminin son yılında öğrenci değişim programı ile Avusturya Karl-Franzens Universität Graz’ da öğrenim gördü.

Lisans stajlarını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü rehabilitasyon ve psikolojik danışma merkezlerinde tamamladı.

2012-2014 yılları arasında Avrasya Şizofreni Derneği’nde gönüllü olarak şizofreni hastalarına grup oturumları, ailelerine yönelik de psikososyal destek çalışmalarında bulundu. Aynı zamanda şizofreni ile ilgili toplumu bilinçlendirmek amacıyla üniversitelerde düzenlenen panellerde ve etkinliklerde koordinatör olarak görev aldı. Bu yıllar içerisinde çocuk ve ergenlerin klinik ve gelişim değerlendirmelerinde kullanılan test eğitimlerini tamamlayarak uygulamalar gerçekleştirdi.

Çalışmaları

2013 yılında başladığı yüksek lisansını Okan Üniversitesi’nde Travma Odaklı Klinik Psikoloji alanında, “İnfertilite ve Tüp Bebek Sürecinde Stres Yönetimi ve Baş Etme Becerilerini Güçlendirme” projesi ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi boyunca Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı süpervizyon ile yetişkinlere yönelik psikoterapi uygulamalarında bulundu.

Klinik eğitimi boyunca, bireysel ve toplumsal travmalar, kriz ve krize müdahale, saha çalışmaları eğitimleri gördü. Aynı yıllar içinde Dr.Emel Stroop’tan Travma ve Kognitif Terapi; Doç. Dr. Sedat Işıklı’dan Travma ve Debriefing eğitimleri aldı. 2014 ve 2015 yıllarında Türk Psikologlar Derneği bünyesinde Soma Dayanışma Ağı Projesi’nde gönüllü psikolog olarak saha çalışmalarında bulundu. Halen Türk Psikologlar Derneği Travma ve Afet Birimi’nde gönüllülük esasıyla saha ve koordinasyon çalışmalarına destek vermektedir.

2013-2015 yılları arasında ise özel bir anaokulunda 0-6 yaş dönemi çocuklar ve aileleri ile çalıştı. Çocukların psikolojik gelişimlerini takip ederek ebeveynlerine danışmanlık verdi ve seminerler düzenledi. Eş zamanlı olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, İstanbul’un farklı bölgelerindeki devlet okullarında da iki yıl boyunca ailelere yönelik gönüllü seminerler verdi.

2013 yılında Dr. Alp Karaosmanoğlu eğitmenliğinde International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi temel eğitimlerini tamamladı. Halen bu alanda ISST onaylı süpervizyon eğitimine devam etmektedir. 2014-2016 yılları arasında çalıştığı Psikonet Psikoterapi Merkezi ekibiyle, halen bir internet kanalında psikolojik bilgi içerikli, kendine yardım programları hazırlayıp sunmaktadır.

2014-2016 yıllarında danışmanlık merkezlerinde yetişkin ve ailelere yönelik psikoterapi çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda çalışan destek programı kapsamında pek çok kurum ve şirket çalışanına psikolojik destek verdi. Klinik çalışmalarında ergen ve yetişkin bireyler ile; Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Stratejik Aile Terapisi yöntemlerini uygulamaktadır. Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve TPD İstanbul Şubesi Travma ve Afet Birimi üyesidir. Ocak 2016’dan bu yana Moodist Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.